Цільова програма розвитку селища Лазурне

«ЛАЗУРНЕ-територія майбутнього розвитку курорту,туристичних послуг,енергозбереження та чистого екологічного довкілля»
ЗМІСТ 1. ВСТУП ІСТОРІЯ СЕЛИЩА ЛАЗУРНЕ 3 2. ОБГРУНТУВАННЯ МЕЖ ТЕРИТОРІЇ СЕЛИЩА ЛАЗУРНЕ 5 3. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ. 5 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ «ЛАЗУРНЕ-КУРОРТ,ТУРИЗМ,ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ,ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ 8 5. МОЖЛИВІ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ :ПЕСИМЕСТИЧНІ,ОПТИМІСТИЧНІ 9 6. МІСІЯ І СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 10 7. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 11 8. СТРАТЕГІЧНІ ТА ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ЗА НАПРЯМКАМИ. 12 НАПРЯМОК 1. КУРОРТНИЙ СЕЗОН ВІД КВІТНЯ ДО ЛИСТОПАДА. 13 НАПРЯМОК 2. ЗЕЛЕНІ АГРОПРОМИСЛОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВОГО ВІДПОЧИНКУ. 19 НАПРЯМОК 3. УМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ТЕРИТОРІЮ СЕЛИЩА ЛАЗУРНЕ НАПРЯМОК: 4 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ СОЦІАЛЬНИХ ОБЄКТІВ, НАСЕЛЕННЯ НАПРЯМОК 5 ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ,ЕКОЛОГІЧНО ПРИВАБЛИВА ТЕРИТОРІЯ 25 9. УЧАСНИКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА РОЗРОБКУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ 10.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 11. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ,КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД 12. ВПРОВАДЖЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ТА МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ПРОЕКТІВ. 31 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 32

Пропозиції до заходів за результатами аудиту бюджету селища Лазурне

рр

Заходи по виконанню зауважень та пропозицій за результатами державного фінансового аудиту виконання Лазурненського селищного бюджету за період з 01.01.2015 по 01.07.2018 року
Заходи по виконанню зауважень та пропозицій за результатами державного фінансового аудиту виконання Лазурненського селищного бюджету за період з 01.01.2015 по 01.07.2018 року №п/п Зміст зауваження, пропозиції Що необхідно зробити Виконавець та терміни виконання 1 2 3 4 1 Відповідно діючого законодавства України та прийнятих органом місцевого самоврядування рішень в дослідженому періоді недоотримано доходів, понесено втрат коштів селищного бюджету та встановлено резервів на 8,1млн.грн Опрацювати результати державного фінансового аудиту виконання Лазурненського селищного бюджету на відкритому засіданні виконкому селищної ради, затвердити заходи щодо усунення недоліків та внести відповідні пропозиції на сесію Лазурненської селищної ради. Про стан розгляду аудиторського звіту та вжиті заходи поінформувати Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області. Голова та виконком Лазурненської селищної ради,негайно 2 значне коливання розмірів встановленої орендної плати не забезпечує прозорість процесу надання земельних ділянок в оренду та не сприяло збільшенню доходів на суму 4145,34 тис. гривень; Посилити контроль за використанням земель та майна громади шляхом поновлення обліку, його актуалізації, укладанням договорів, виконанням їх умов (сплатою), внесенням до діючих договорів змін, зокрема: 1)створити реєстр платників податку на землю,на майно,здійснювати моніторинг їх сплати,вживати заходи до неплатників податків згідно із чинним законодавством 2)переглянути умови договорів щодо використання земель та майна з метою економічного обгрунтування тарифів та ставок 3)внести пропозиції щодо розгляду на сесії селищної ради питання вдосконалення порядку визначення тарифів та ставок і приведення їх до економічно обгрунтованих 4)заборонити розгляд питань на сесіях селищної ради щодо надання в оренду, відчудження земель та майна без відповідного громадського обговорення проектів рішень сесій 4)підготувати та внести на розгляд громади селища проект Статуту громади, після громадського обговорення прийняти його на сесії та зареєструвати у встановленому порядку Голова та виконком Лазурненської селищної ради,землевпорядник,головний бухгалтер-лютий2019р 3 використання земельних ділянок під приватними об’єктами нерухомості безоплатно та без правоустановчих документів завадило щорічному збільшенню доходів на суму 232,4 тис. гривень “стягнути у судовому порядку з відповідача неотриманий дохід у вигляді орендної плати за використання земельної ділянки без достатніх правових підстав на підставі статей 1212-1214 Цивільного кодексу України.За невжиття своєчасних заходів попередження втрати доходів бюджету притягнути до відповідальності відповідних працівників селищної ради ” Голова та виконком Лазурненської селищної ради,землевпорядник,головний бухгалтер,юрист-лютий 2019р 4 здійснення недостатніх заходів контролю відповідного органу виконавчої влади та селищної ради щодо справляння земельного податку та орендної плати за використання земельних ділянок завадило наповненню у досліджуваному періоді селищного бюджету в розмірі 589,7 тис. гривень Провести службове розслідування з участю депутатів селищної ради щодо втрат доходів, винних притягнути до відповідальності. Постійній комісії селищної ради з земельних питань здійснювати щомісячний монітор справляння земельного податку та орендної плати за використання земельних ділянок, вживати заходи по усуненню недоліків Голова та виконком Лазурненської селищної ради,постійна комісія з земельних питань,землевпорядник,головний бухгалтер,юрист-лютий 2019р 5 зволікання органу місцевого самоврядування щодо укладення договору оренди земельної ділянки під окремо розташованим орендованим комунальним майном завадило наповненню місцевого бюджету на суму 6,2 тис. гривень Провести службове розслідування з участю депутатів селищної ради щодо втрат доходів, винних притягнути до відповідальності Голова та виконком Лазурненської селищної ради,постійна комісія з земельних питань-лютий 2019р 6 безоплатне використання суб’єктами господарювання земельних ділянок під сезонними тимчасовими спорудами для ведення підприємницької діяльності не сприяло наповненню селищного бюджету на загальну суму 12,1 тис. гривень стягнути у судовому порядку з відповідача неотриманий дохід Голова та виконком Лазурненської селищної ради,постійна комісія з земельних питань,землевпорядник,юрист-лютий 2019р 7 “за умови затвердження положення про сплату чистого прибутку (доходу) з визначенням ставки відрахування частини чистого прибутку в розмірі 5%, додаткові надходження до селищного бюджету за досліджений період становили 33,8 тис.гривень” Підготувати та затвердити Положення про сплату чистого прибутку, створити реєстр платників чистого прибутку Голова та виконком Лазурненської селищної ради,головний бухгалтер-лютий 2019р 8 невикористання Лазурненською селищною радою права на прийняття рішення про необхідність справляння збору за місця для паркування транспортних засобів на території громади в межах смт Лазурне не сприяло збільшенню надходжень до бюджету селища в сумі 580,3 тис. гривень Підготувати та прийняти рішення сесії про необхідність справляння збору за місця для паркування транспортних засобів на території громади в межах смт Лазурне Голова та виконком Лазурненської селищної ради,головний бухгалтер-березень 2019р 9 без договірне розміщення об’єктів зовнішньої реклами в межах смт Лазурне завадило збільшенню надходжень до бюджету селища на загальну суму 169,3 тис гривень Затвердити Порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території селища Лазурне Голова та виконком Лазурненської селищної ради,головний бухгалтер-березень 2019р 10 проведення не в повному обсязі роботи щодо залучення податкових агентів – суб’єктів, господарювання, що проводять діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення не дало змогу поповнити місцевий бюджет додатковими доходами від туристичного збору розрахунково в сумі 193,68 тис. грн. щорічно Підготувати та затвердити цільову програму розвитку туризму в селищі Лазурне, підготувати проект рішення селищної ради по встановленню диференційованих ставок туристичного збору, винести на громадське обговорення, з урахуванням зауважень та пропозицій затвердити на сесії селищної ради, Голова та виконком Лазурненської селищної ради,головний бухгалтер-березень-квітень 2019р 11 відсутність взаємодій з податковими органами та не належний контроль за справлянням плати туристичного збору суб’єктами, що здійснюють діяльність з наданням послуг з тимчасового проживання (ночівлі) при затверджених місцевих ставках туристичного збору не сприяло надходженню додаткових доходів селищного бюджету розрахунково в сумі 366,8 тис.гривень створити реєстр платників туристичного збору, умови його справляння, провести розяснювальну роботу із залученням представників податкової служби Голова та виконком Лазурненської селищної ради,головний бухгалтер-березень-квітень 2019р 12 відсутність взаємодії органів місцевого самоврядування та державної архітектурно-будівельної інспекції, ухилення замовників будівництва (реконструкції) об’єктів та неповідомлення органу місцевого самоврядування про початок та завершення будівництва об’єктів, не сприяло надходженню додаткових доходів на суму 882,82 тис. гривень Організувати перевірки замовників будівництва (реконструкції) об’єктів в селищі Лазурне із залученням державної архітектурно-будівельної інспекції, вжити заходи відповідно до чинного законодавства Голова та виконком Лазурненської селищної ради,відповідальний за контроль будівництва обєктів-щорічно 13 затвердження селищною радою Положення про порядок залучення та розміру пайового (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури із заниженими ставками пайових внесків, не дало можливості додатково залучити до селищного бюджету кошти від пайової участі в сумі 1191,21 тис.гривень Перегянути селищною радою Положення про порядок залучення та розміру пайового (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Встановити економічно обгрунтовані ставки Голова та виконком Лазурненської селищної ради,відповідальний за контроль будівництва обєктів-травень2019р 14 застосування орендних ставок які не відповідають затвердженим нормативним актом, призвело до недоотримання Радою доходів за досліджений період від оренди майна по 2 випадкам на загальну суму 21,63 тис. гривень затвердити орендні ставки які б відповідали нормативним актам Голова та виконком Лазурненської селищної ради,постійна комісія з земельних питань,землевпорядник,юрист-лютий 2019р 15 використання сільгоспвиробниками внутрішньогосподарської зрошувальної мережі без укладання договорів оренди призвело до втрати доходів селищного бюджету на суму 51,1 тис гривень укладасти договори оренди із сільгоспвиробниками внутрішньогосподарської зрошувальної мережі Голова та виконком Лазурненської селищної ради,постійна комісія з земельних питань,землевпорядник,юрист-березень-травень 2019р 16 направлення фінансових ресурсів селищного бюджету в сумі 50,0 тис грн. на забезпечення діяльності установ та організацій, що утримуються з державного бюджету, за своєю суттю є співфінансуванням на утримання та фактичним відволіканням коштів від надання якісних соціальних послуг населенню громади Провести службове розслідування з участю депутатів селищної ради щодо втрат доходів, винних притягнути до відповідальності Голова та виконком Лазурненської селищної ради,постійна комісія з земельних питань-лютий 2019р 17 в ході аудиту за зверненням Лазурненської селищної ради (лист від11.09.2018 року №2-26-675) проведена позапланова ревізія окремих питань фінансово – господарської діяльності Лазурненської селищної ради Скадовського району та встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 254,89 тис.гривень Провести службове розслідування з участю депутатів селищної ради щодо втрат доходів, винних притягнути до відповідальності Голова та виконком Лазурненської селищної ради-лютий-березень 2019р 18 З урахуванням Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 розробити та затвердити на місцевому рівні Порядок формування, фінансування та моніторингу виконання місцевих програм для забезпечення результативності та досягнення запланованих цілей, а також здійснення оцінки ефективності використання коштів селищного бюджету на виконання програм. Голова та виконком Лазурненської селищної ради-лютий-березень 2019р 19 При плануванні видатків на утримання установ соціально-культурної сфери максимально враховувати потребу по соціально захищених видатках. З метою покращення харчування дітей в ДНЗ громади максимально наблизити рівень бюджетних призначень до потреби на закупівлю продуктів харчування для вихованців з урахуванням норм Постанови №1591. Голова та виконком Лазурненської селищної ради,головний бухгалтер-лютий-березень 2019р 20 Підготувати та організувати звіт голови,виконкому Лазурненської селищної ради про свою діяльність, виконанню зауважень та пропозицій мешканців селища Голова та виконком Лазурненської селищної ради,провести сесію з цього питання із залученням громадськості, всіх депутатів селищної ради та виконкому,директора школи,керівника поліклініки селища, ЗМІ, голови Скадовської районної ради,Голови Скадовської РДА-23лютого 2019р 21 ” Затвердити на сесії Лазурненської селищної ради План розробки та реалізації програм розвитку туризму та курорту, енергозбереження та покращення екології в селищі Лазурне Скадовського району Херсонської області , залучити підписантів Меморандуму щодо співпраці з цього питання” 23лютого 2019р Голова Лазурненської селищної ради С.Бєлік
Поширити в соц.мережах
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •